Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hoe heet het?

Johanna heeft een vriendje,
maar 'k zeg niet hoe het heet.
Toch zou 'k willen weten
wie of zijn naam soms weet.
Ik zal je beetje helpen:
't draagt horens op zijn kop!
Geloof je 't niet?... 't Is werk'lijk waar,
denk heus niet dat 'k je fop.

Het vriendje kan niet praten,
maar stom?... Waarempel niet!
Dat zul je wel geloven
wanneer je 't prentje ziet.
En 'k wil je nóg wat zeggen:
het draagt een lange baard,
maar 't mooiste komt nog achteraan:
het vriendje heeft... een staart!

Hoe zou nu 't vriendje heten?
Ik denk wel, dat je 't weet.
De naam is zó gemakkelijk
dat niemand hem vergeet.
Ik wil je nóg wat zeggen...
denk heus niet dat ik jok:
Het woordje heeft drie letters maar.
Wie weet het? 't Is een ...!