Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hip, hip, hoera

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

(Solo)
Laat hooren luid ons volksgezang,
Het klinke blij van zin!
Ons lied dat is van groot belang,
Voor Land en Koningin!
Wij allen zijn thans één van geest,
Als zonen van één land!
Zoo toont zich steeds bij ieder feest
Oranje's sterke band!
Zoo toont zich steeds bij ieder feest
Oranje's sterke band!

(Allen)
En daarom klinkt uit aller monden
Hip, hip, hoera! Hip, hip, hoera!
Wij blijven vast en trouw verbonden
Hip, hip, hoera! Hip, hip, hoera!

(Solo)
En wordt ons dierbaar Vaderland
Bedreigd door een gevaar,
Verbonden door dien hechten band
Staan wij dan allen klaar.
Bezield met d' ouden vrijheidszin,
Is onze weerkracht groot.
Voor Vaderland en Koningin
Trotseeren wij den dood!
Voor Vaderland en Koningin
Trotseeren wij den dood!

(Allen)
En daarom klinkt uit aller monden
Hip, hip, hoera! Hip, hip, hoera!
Wij blijven vast en trouw verbonden
Hip, hip, hoera! Hip, hip, hoera!