Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Het roosje

Tekst: H. Werner

't Knaapje zag een roosje staan,
't Roosjen op de heide,
't Had zoo'n keurig kleedjen aan
Snel is hij er heengegaan,
't Was of het hem beidde.
Roosje, roosje, roosje rood,
Roosjen op de heide!

't Knaapje zei:"Ik pluk u af.
Roosjen op de heide!"
't Roosje zei:"Ik weer u af
En ik prik u voor uw straf;
Wilt gij, dat ik lijde?"
Roosje, roosje, roosje rood,
Roosjen op de heide!

En het knaapje brak
't Roosjen op de heide!
't Roosje weerde zich en stak;
Maar de knaap rukt van den tak
't Roosjen op de heide.
Roosje, roosje, roosje rood,
Roosjen op de heide!