Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Het patertje

Tekst: F. van Duyse - Uit: Het oude Nederlandsche lied

Daar ging een patertje langs den kant,
Hei 't was in de Mei,
Hij nam er zijn nonnetje bij de hand,
Hei 't was in de Mei zoo blij,
Hei 't was in de Mei.

Kom, pater geef je non een zoen,
Hei 't was in de Mei,
Dat mag je nog wel zes maal doen,
Hei 't was in de Mei zoo blij,
Hei 't was in de Mei.

De pater spreidt zijn zwarte kap,
Hei 't was in de Mei,
Al waar hij met zijn non op zat,
Hei 't was in de Mei zoo blij,
Hei 't was in de Mei.

En pater beur je non weêr op,
Hei 't was in de Mei,
En dans er meê, gelijk een pop,
Hei 't was in de Mei zoo blij,
Hei 't was in de Mei.

Kom, pater, jij moet scheiden gaan,
Hei 't was in de Mei,
En laten je non alleenig staan,
Hei 't was in de Mei zoo blij,
Hei 't was in de Mei.

Nonnetje, jij moet kiezen gaan,
Hei 't was in de Mei,
En de andere nonnetjes laten staan,
Hei 't was in de Mei zoo blij,
Hei 't was in de Mei.