Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Het matrozenafscheid

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

De kabels los nu mannen!
Dat gaat al weer naar zee,
En geen ziet nu in maanden
De vaderlandse reê.
En geen ziet nu in maanden
De vaderlandse reê.

Wat staan ze daar te jamm'ren,
Te klagen aan den wal.
Denkt één dat in gevaren
God ons niet helpen zal?
Denkt één dat in gevaren
God ons niet helpen zal?

Ze weten 't niet goê vrinden,
Hoe 't met den zeeman gaat;
Maar wij, wij weten 't allen
God zorgt ook voor Janmaat.
Maar wij, wij weten 't allen
God zorgt ook voor Janmaat.

Vaarwel dan droeve zielen!
Wij gaan gerust naar zee;
Want aller Opperstuurman
Doet ook de reize meê!
Want aller Opperstuurman
Doet ook de reize meê!