Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hemelhuis

Tekst: R. de Clercq

Door mijn woning
Speelt een zonnig licht
'k Voel me 'n kleine koning
In mijn groten plicht
Vrouw en kind te schragen
Op mijn sterke jeugd
En ze hoog te dragen
In mijn vreugd!

Daar, op 't schouwke
Prijkt mijn enig kruis
Wees mijn engel, vrouwke
Wees mijn hemelhuis
Wees mijn stoutste roemen
Wees mijn zoetste troost
Frisse levensbloemen
Krachtig kroost

O, mijn kind'ren
Graag gebroken brood
Zou 't geluk vermind'ren
Waar de last vergroot
Zou men armoe lijden
Om een mondje meer
Och! Waar mensen strijden
Helpt de Heer