Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Heeft U een sigarenbandje?

Bandjes zijn er bij de vleet,
Soms wel van een vinger breed,
Rood met goud en allerhande kleuren.
Zie ik om een sigaar,
Denk ik: Joh had ik die maar!
Op de straat mag ik er niet om zeuren.
Moeder waarschuwt: opgepast,
Doe geen menschen overlast.
Maar wij hebben er zoo op gevlast.
Want die mooie bandjes
Hebben wij zoo graag,
Daarom zingen wij maar onze vraag:

Heeft u een sigarenbandje,
Heeft u er een voor mij bewaard?
Heeft u een sigarenbandje?
'k Heb er al heel wat opgespaard.
Heeft u een sigarenbandje?
Ben zoo blij als u 't mij geeft.
Al ben ik een bijdehandje,
Vraag ik het u heel beleefd.

Vader rookt altijd een pijp,
Iets wat ik maar niet begrijp,
Waarom rookt u niet voor mij sigaren?
Koop sigaren, rook is rook,
Andere heeren doen het ook,
Want dan kunt u voor mij sparen
Moeder zegt: als jij weer gaat
Bandjes beed'len op de straat,
Zal je zien wat jou te wachten staat!
Moeder ik beloof u
Dat doet ik niet weer,
'k Vraag op straat niet meer aan een mijnheer:

Heeft u een sigarenbandje,
Heeft u er een voor mij bewaard?
Heeft u een sigarenbandje?
'k Heb er al heel wat opgespaard.
Heeft u een sigarenbandje?
Ben zoo blij als u 't mij geeft.
Al ben ik een bijdehandje,
Vraag ik het u heel beleefd.