Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hannie en Nannie

Tekst: R. Cramer

Hannie en Nannie
Die hadden saam een pop;
Maar toen Hannie wou, dat ze slapen zou,
Nam Nannie haar weer op.

Hannie en Nannie
Die vochten met elkaar;
En Hannie trok pop aan haar rok,
En Nannie trok aan 't haar.

't Was maar een popje:
Zoo heel sterk zijn die niet;
Het hoofdje brak ... viel met een smak, ...
Dat gaf een groot verdriet!