Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Handje plak

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen,
verzameld door Dr. J. van Vloten

Handje plak,
Ga naar de markt,

Koop een koe,
Een stukje van de lever toe;

Een stukje van de longen
Voor een zieken jongen;

Een stukje van de pens
Voor een ziek mensch;

Een stukje van de lever
Voor den zieken wever.