Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Grootvaders klok

Mijn grootvaders klok was een zeer groote klok,
daarom hing ze ook niet an de muur:
Doch ze stond op den grond meer dan negentig jaar,
ze wees ons nauwkeurig het uur.
Omdat hij werd verwacht, werd de klok reeds gebracht,
die men zachtkens naar binnen toe droeg.
Maar opeens ze staat stil om nooit meer te gaan,
toen grootvaders laatste uur sloeg.

Al negentig jaar men steeds hoort, tik tak,
van grootvaders klok ongestoord tik tak.
Maar opeens ze staat stil om nooit meer te gaan,
toen grootvaders laatste uur sloeg.

Als kind was het hem steeds zijn grootste plezier,
de beweging der slinger te zien.
Toen hij man was, en vreugd of verdriet werd zijn deel,
dan wist ook de klok dat misschien.
Want toen hij voor het eerst met zijn bruid binnentrad,
ze met slaan hun haar hulde toedroeg.
Maar opeens ze staat stil om nooit meer te gaan,
toen grootvaders laatste uur sloeg.

Al negentig jaar men steeds hoort, tik tak,
van grootvaders klok ongestoord tik tak.
Maar opeens ze staat stil om nooit meer te gaan,
toen grootvaders laatste uur sloeg.

Mijn grootvader sprak altijd tot iedereen van zijn trouwste bediende,
zijn klok.
Want in stiptheid en trouw over trof haar nooit een,
ieders aandacht zij daarom trok.
En slechts eenmaal per week vroeg ze: wind me'even op,
doch ook nooit naar iets anders ze vroeg.
Maar opeens ze staat stil om nooit meer te gaan,
toen grootvaders laatste uur sloeg.

Al negentig jaar men steeds hoort, tik tak,
van grootvaders klok ongestoord tik tak.
Maar opeens ze staat stil om nooit meer te gaan,
toen grootvaders laatste uur sloeg.

De wekker die jaren lang stil was geweest
liep opeens in het holst van den nacht.
Men begreep dat het eind van de klok nu toch kwam,
zij tikte zoo langzaam en zacht.
Toen voor eeuwig dan ook grootva ingesluimerd was,
had ook zij van het leven genoeg.
Maar opeens ze staat stil om nooit meer te gaan,
toen grootvaders laatste uur sloeg

Al negentig jaar men steeds hoort, tik tak,
van grootvaders klok ongestoord tik tak.
Maar opeens ze staat stil om nooit meer te gaan,
toen grootvaders laatste uur sloeg.