Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Grootmoeders gift

Grootmoe, wat zult U mij geven
Wanneer ik eens naar school toe zal gaan?
Ik geef je een vlieger dan vlieg je mijn kind
Hoog boven de menschen, door regen en wind.
'n Vlieger dat is er zoo'n kostelijk gerief
Die zal ik je geven mijn prinseke lief.

Grootmoe wat zal je me geven
Als ik eens mijn Communie zal doen?
Ik heb je een slot met een sleutel beloofd
Dat niemand je kindervertrouwen ontrooft
Want kind, om je zieltje sluipt menige dief
Dat moet je versluiten, mijn prinseke lief.

Grootmoe wat zal je me geven
Wanneer ik eens trouwen ga?
Ik geef je een gordel met zijde omwoelt
Zoodat je den druk van dien keten niet voelt
Die schakels eens luchtig die worden massief
Die mag je niet voelen mijn prinseke lief.

Grootmoe wat zal je me geven
Wanneer ik eens vader zal zijn?
Dan geef 'k je een boekje waarin ik alles schreef
wat jij er al zoo in jouw jonkheid bedreef
En heb je dan tegen je kleuters een grief
Lees dan in dat boekje, mijn prinseke lief.

Grootmoe wat zal je me geven
Wanneer ik eens grootpa zal zijn?
Dan is er mijn prinske zoo moe en zoo oud
En gansch met het werkelijk leven vertrouwd
Kom dan op het kerkhof en denk bij mijn graf
Aan alles wat grootmoe haar prinseken gaf..