Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Goedenacht en welterusten

Tekst: C. van Dijk - Muziek: M. Tak

Gildebroeders, maak plezieren
Met muziek vroeg ende laat
Laat ons nu de jaarfeest vieren
Van de maagd Cecilia*

Zing, speel ter ere van dees maged:
La-sol-fa-mi-re-ut
Fa-sol-la, Cecilia

Span nu bas, keel en violen
Speel op citer, harp en fluit
Maak van vreugde capriolen
't Ere van dees weerde bruid
Zing, speel ter ere van dees maged:
La-sol-fa-mi-re-ut
Fa-sol-la, Cecilia

Komt de liefde te vermind'ren
Laat ons maar standvastig staan
Gene nijd en kan ons hind'ren
Onze gild zal nooit vergaan

Zing, speel ter ere van dees maged:
La-sol-fa-mi-re-ut
Fa-sol-la, Cecilia

Want deez' maged naar Gods harte
Hierin zulk behagen vond
Dat zij in haar meeste smarte
Naar haar harp zo liep terstond

Zing, speel ter ere van dees maged:
La-sol-fa-mi-re-ut
Fa-sol-la, Cecilia

Laat ons deze bruid maar eren
Wijl wij hier vergaderd zijn
Zij zal bij de Heer der Heren
Bidden dat het zo mag zijn

Zing, speel ter ere van dees maged:
La-sol-fa-mi-re-ut
Fa-sol-la, Cecilia

* Cecilia is de beschermheilige voor musici.