Het Oudhollandse hoekje

Oudhollandse liedjes 17e eeuw en eerder en verdragsteksten

Fred'rick Hendrick van Nassau (1627)

de verovering van Grol
Uit: Het oude Nederlandsche lied door F. van Duyse

Fred'rick Hendrick van Nassau,
Prince van Orangien
Dien' mijn Vaderland getrou
Tegen 't machtigh Spangien;
Dies ick 't Bataviers ghemoed
Wil betuijghen door mijn bloed
En mijn frissche leven
Voor haer vrijheid geven.

Wildij dat ick voor u tree?
Volght dan oock mijn gangen;
Want tot onderlinge vree
Streckt al mijn verlangen;
Burgers, drijft wech twist en haet
Die ons land soo dapper schaet
En vlecht al u sinnen
Met den band van minnen.

Dan so sal Gods zegen staen
Als een hof te bloeijen,
En sal blincken als de maen
En in voorspoet groeijen.
Heb ick dan bij u verdient,
Dat ick ben der Landen vriend,
Vlecht dan ook mijn daden
Aen u lauwerbladen.