Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Faria

Zingend trekken wij nu naar buiten, faria
Wie niet zingen wil moet maar fluiten, faria
Want zolang je maar vrolijk bent
Ben je rijk ook al heb je geen cent
Faria, faria, faria, faria, faria - ho!

Heerlijk is het trekkersleven, faria
Waar wij lopen is ons om 't even, faria
Als de dageraad nauw'lijks gloort
Staan we op en de reis gaat voort
Faria, faria, faria, faria, faria - ho!

Nimmer worden we moe te dwalen, faria
Over bergen en door de dalen, faria
Langs de velden en door de wei
Door de bossen en op de hei
Faria, faria, faria, faria, faria - ho!

Maar we willen het heus wel weten, faria
Nooit ontbreekt ons de lust tot eten, faria
Als de pot op het kampvuur staat
Vallen we letterlijk van de graat
Faria, faria, faria, faria, faria - ho!

Na het eten wat musiceren, faria
En we zingen dan heel wat keren, faria
Samen een vrolijk trekkerslied
Boze mensen die zingen niet
Faria, faria, faria, faria, faria - ho!