Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Elfstedentocht

Tekst: C. Doorenbos

Nu is de winter pas compleet!
Nu heeft het pas gevroren,
Nu wij het woord "Elfstedentocht"
Van ieders lippen hooren.
Nu mag de winter van dit jaar
Pas echte winter heeten,
Nu zich de besten met elkaar
Ten langen afstand meten.
Nu zien we Nëerland op zijn best,
In volle schaatsenglorie.
Het tooverwoord: Elfstedentocht
Is ons een stuk historie.
Nog donker is het, als ze gaan
Langs sloot, kanaal en meren,
Weer donker is het, als ze straks
Aan 't eindpunt arriveeren.
Nu zien we Nëerland op zijn best,
Per schaats langs die elf plaatsen;
Het bloed kruipt waar het niet kan gaan,
Nog liever rijdt het schaatsen.