Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Eigen schuld

Klosjeklos klep klop,
Zoo gaat het op de steentjes,
Daar komt de kleine Janneman,
Hij heeft z'n nieuwe klompjes ân
En kijkt maar naar z'n beentjes.

Klosjeklos klep klop,
Zie toch die kleine klompenman,
Hij kijkt niet op, hij kijkt niet om,
Dat was toch wel een beetje dom,
Want och, wat kwam daar van?

Klosjeklos, au-au, wat doet Jantje nou?
Hij zag die dikke boom niet staan!
Nu heeft z'n bol een groote bult,
Dat was toch heusch z'n eigen schuld.
Daar kun je van op aan!