Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Eendracht maakt macht

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

De vad'ren, wier moed ons met geestdrift vervult,
Zij wijzen op 't roemrijk verleên.
Roept Holland ons eens weder op tot den strijd,
Ontbreke van ons dan niet één!
Al viel ook de machtigste vijand ons aan,
Steeds moedig als broeders ten strijde gegaan,
Getrouw aan de spreuk eens der vaderen kracht,
De spreuk van het: "Eendracht maakt macht".

Al zijn ook de dagen van grootheid voorbij,
Die Neêrland weleer heeft gekend,
Toen 't Westersch Europa met vrees en ontzag
Het oog naar ons land hield gewend.
Toch blijft het een eer zich te noemen uw zoon,
O, Neêrland, ook zonder die grootheid nog schoon!
Getrouw aan de spreuk eens der vaderen kracht,
De spreuk van het: "Eendracht maakt macht".