Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Een stroozak is de beste kameraad

Tekst en Muziek: H. Theunisse

Als je uit het burgerleven,
plotseling moet dienen als soldaat;
Nou dan schrik je toch wel even,
als je weer naar de kazerne gaat.
Na een poosje gaat het wennen,
want je gaat je schikken in je lot.
En leer je je stroozak kennen,
dan slaap je zoo vast als een marmot.

Een stroozak is de beste kameraad
van een goed soldaat.
Al kraakt ook in 't begin de ruggegraat
van een goed soldaat.
Toch zegt hij, na een week vol pret:
"Ik ruil jou voor geen veerenbed;
een stroozak is de beste kameraad
van een goed soldaat".

Als je d'eerste nacht moet slapen,
op je stroozak, als een worst zoo rond,
lig je heel de nacht te gapen,
zeg j'elkander troostend: "'t is gezond!"
Maar gaat zich een kuiltje vormen,
lig je als een koningskind zoo fijn.
Dan wordt eerst de zaak enorm en
stem je daad'lijk in met dit refrein:

Een stroozak is de beste kameraad
van een goed soldaat.
Al kraakt ook in 't begin de ruggegraat
van een goed soldaat.
Toch zegt hij, na een week vol pret:
"Ik ruil jou voor geen veerenbed;
een stroozak is de beste kameraad
van een goed soldaat".

Trouwe stroozak, ouwe jongen,
ik weet dat je stilletjes geniet,
van de vreemde bokkesprongen,
die ik als soldaat doe, waar of niet?
Niets heb ik van jou te vreezen,
want ik weet het, jij zwijgt als het graf.
Altijd zal 'k je dankbaar wezen,
voor de rust en warmte de jij gaf.

Een stroozak is de beste kameraad
van een goed soldaat.
Al kraakt ook in 't begin de ruggegraat
van een goed soldaat.
Toch zegt hij, na een week vol pret:
"Ik ruil jou voor geen veerenbed;
een stroozak is de beste kameraad
van een goed soldaat".