Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Een klein, klein kleutertje

Tekst: Tine van Berken

Een klein, klein kleutertje,
Drie jaar oud,
Dat liep eens uit zijn moeders huis,
Dat was stout!
Hij nam een lekk'ren appel mee,
'n Reepje brood,
En dacht: ik ga de wereld in,
'k Ben al groot!
Maar och! daar kwam een valsche hond,
Wif, wof, waf!
Die nam toen kleine kleutertjes
Boot'ram af.
En toen hij huilde om 't naar geval
Hi, hi, hoe!
Toen rende een groote zwarte stier
Op hem toe.
Ons kleutertje viel van den schrik
Op den grond,
Hij gilde en schreeuwde, maar niet één,
Die 'm verstond.
Zijn appel, die was weggerold
In de sloot,
En nu had hij geen appel meer
En geen brood!
Hij huilde dikke tranen, maar
Daar kwam Ant,
En die heeft hem naar huis gebracht
In haar mand.