Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Een goeie raad

Piep, piep, piep!... Dat is een muisje!
Ja, ik zie je wel, klein ding.
Zeg, wat doe je in ons huisje?
O, als jou de kat eens ving.
Weet je, wat 'k je raden zou?
Ga naar huis terug - en gauw.

Piep, piep, piep!... zei 't kleine muisje...
Ja, ik hoor je wel, lief kind.
'k Trippel gauw weer naar mijn huisje,
waar geen boze poes me vindt.
'k Ga er daad'lijk weer vandoor,
dag, lief kindje, 'k dank je, hoor.