Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Echo

Tekst: O.S. van der Veen - Muziek: H.C. van Oort

Daar loopen drie aardige meisjes
Te zingen in 't heerlijke bosch,
Ze kennen de joligste wijsjes
En deunen er dapper op los:
Tra-la, trala lala.

En ginder weerkaatsen haar wijsjes
Op 't boschje aan 't eind van de laan;
't Is net of drie andere meisjes
Daar liedjes te neuriën staan:
Tra-la, trala lala.

Haar liedjes weerkaatsen van voren,
Maar ook tegen 't frischgroene dak,
Want vogeltjes laten zich hooren
Daar boven op twijg en op tak:
Trala, trala lala.