Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Drie kleine kleutertjes

Tekst: C. van Rennes

Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek,
Boven op een hek.
Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek.
Op een mooie warme dag in september.

Waarover spraken zij, die drie daar op dat hek,
Boven op dat hek?
Waarover spraken zij, die drie daar op dat hek.
Op een mooie warme dag in september?

't Was over krekeltjes en korenbloemen blauw,
Korenbloemen blauw.
't Was over krekeltjes en korenbloemen blauw.
Op een mooie warme dag in september.