Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Dorst van de worst

Uit: Vroolijke versjes en vroolijke prentjes voor het kleine volkje
door S. Abramsz

Fik was een vroolijk hondje,
Maar 't snoepte eens van de worst
En 't kreeg al na een uurtje
Een vreeselijken dorst.
Een halven emmer water
Dronk 't arme Fikje leeg ....
Geen wonder, dat ons hondje
Toen pijn in 't buikje kreeg!

Nu kwam de hondendokter;
Die zei: "Dom ben je, hoor!"
En schreef het gulzig hondje
Een bitter drankje voor.
Ach, ach, dat arme Fikje!
Het riep maar àl: "Waf, waf! ....
Wat krijg ik voor mijn snoepen
Een vreeselijke straf!"

"Zoo is het!" zei z'n baasje;
"Ja, 't is je eigen schuld!
Beloof me nu maar, dat je
Nooit, nooit meer snoepen zult.
Je moet tevreden wezen
Met wat ik aan je geef;
En maak nu, dat ik voortaan
Plezier aan jou beleef."