Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Die jongens van Jan de Witt

Tekst: H.C. Brousson

Wie kent er niet die brave zielen,
Die aan 't verre Atjehstrand,
Al voor de eer van Neêrland vielen,
't Rood, Wit, Blauw in de verstijfde hand?
We zullen hun assche eeren, wreken,
En waar ik ga of sta of zit,
Zal ik hun naam met eerbied spreken,
Want dat waren jongens van Jan de Witt!
Die jongens wilden wezen
Bij de Atjehneezen,
Daar hebben ze bewezen,
Dat Neêrland nooit zal vreezen,
En was dienstplicht niet algemeen,
Die braven gingen er toch wel heen,
Die hadden pit,
Die jongens van Jan de Witt!