Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Des winters als het regent

Uit: het Haerlems Oudt Liedt-Boeck

Des winters als het regent dan zijn die paadjes diep, ja diep ...
Dan komt dat loze vissertje, vissen al inne dat riet ...
Met sinne rijfstok, met sinne strijkstok
Met sinne lapzak, met sinne knapzak
Met sinne lere van dirre dom dere
Met sinne lere laarsjes an

Dat loze molenarinnetje ging in haar deurtje staan, ja staan ...
Omdat dat aardig vissertje voor bij haar henen zou gaan
Met sinne rijfstok, met sinne strijkstok
Met sinne lapzak, met sinne knapzak
Met sinne lere van dirre dom dere
Met sinne lere laarsjes an

Wat heb ik jou misdreven, wat heb ik jou misdaan, ja daan ...
En dat ik niet met vrede voorbij jouw deurtje mag gaan
Met sinne rijfstok, met sinne strijkstok
Met sinne lapzak, met sinne knapzak
Met sinne lere van dirre dom dere
Met sinne lere laarsjes an

Gij hebt mij niet misdreven, gij hebt mij niet misdaan, ja daan ...
Maar gij moet mij driemaal zoenen, eer gij van hiere mocht gaan...
Met sinne rijfstok, met sinne strijkstok
Met sinne lapzak, met sinne knapzak
Met sinne lere van dirre dom dere
Met sinne lere laarsjes an