Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Dertig dagen

Dertig dagen heeft November,
April, Juni en September,

De and're hebben dertig en één
Uitgenomen Februari alleen

Want die heeft viermaal zeven,
't Schrikkeljaar nog één daarneven.