Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De Zilvervloot

Tekst: J.P. Heije - Muziek: J.J. Viotta

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord,
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan boord
En appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden benne groot:
Zijn daden benne groot:
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot.
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot.

Zei toen niet Piet Hein, Met een aalwaerig woord:
"Wel, jongetjes van Oranje,
Kom klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord
En rol me de matten van Spanje!"
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden benne groot:
Zijn daden benne groot:
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot.
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot.

Klommen niet de jongens als katten in 't want
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand,
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen:
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden benne groot:
Zijn daden benne groot:
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot.
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot.

Kwam er nu nog eenmaal zoo'n Zilveren Vloot,
Zeg, zou jelui nog zoo kloppen?
Of zoudt gij u veilig en wel buiten schoot
Maar stil in je hangmat stoppen?
"Wel! Neêrlandsch bloed,
Dat bloed heeft nog wel moed!
Al bennen we niet groot,
Al bennen we niet groot,
We zouên winnen, nóg winnen, een Zilvervloot!"
We zouên winnen, nóg winnen, een Zilvervloot!"