Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De visserman

In 't Oosten kleurt een nieuwe dag
Met morgenrood gevuld
De Zuiderzee in golvenspel
Zij wacht in ongeduld

Zijn tijd geweest, hij voelt de pijn
De strijd om het bestaan
De haven is in goede rust
Hij weet, hij moet nu gaan

Zijn tred is zwaar, hij lijkt alleen
De toekomst is zijn nacht
De Zuiderzee, zijn levensbron
Had hem steeds in zijn macht

Zijn laatste vangst, de kust hij roept
De haven komt in 't zicht
Het anker valt, een open wond
Het valt hem niet zo licht

Het afscheid van de Zuiderzee
Zijn strijd is nu gekeerd
De zee hij gaf, de zee hij nam
Hij heeft nu afgemeerd

O Zuiderzee, geef mij de rust
Uw vreugde stoort mij niet
Zo zal het zijn in eeuwigheid
In vreugde en verdriet.