Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De reddingboot

Tekst: J.P. Heije

Wakk're jongens, Hollands trots!
Waar ons hart van kan verdagen,
Als je 't rappe lijf durft wagen
In het woedend golfgeklots;
Die gevaren vreest noch dood,
Als ge redden kunt uit nood.
Als ge redden kunt uit nood.

't Grove buis om forsche borst,
Dekt een harte vol erbarmen,
Als g'een drenk'ling in uw armen
Door de wilde branding torst,
Als ge vrouw en kind vergeet,
Bij des scheeplings bangen kreet.
Bij des scheeplings bangen kreet.

't Is een stuk, Oud-Holland waard!
Brave mannen in den lande,
Trouwe wachters op de stranden,
Moog je lang nog zijn gespaard!
Of geen mensch je namen weet,
'k Denk, dat God ze niet vergeet.
'k Denk, dat God ze niet vergeet.