Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De oude klok

Wat mij nog altijd spreekt uit vroeger dagen
Is d'oude klok die ik niet meer missen kan
Zij heeft het 't uur van lief en leed geslagen
Geluk en rouw was zij getuige van
Ze heeft jarenlang getrouw haar stem doen horen
Sloeg ook het uur dat ik ter wereld kwam
En toen ik jong m'n ouders had verloren
Was het de klok die ik met mij mede nam

Wanneer ik in de schemer zit te staren
Vertelt die klok mij vaak uit vroeger tijd
Toen wij als kind nog bij onz' ouders waren
En samen leefden zonder haat en nijd
Dan zie ik weer m'n moeder en m'n vader
En al m'n broers en zusters om den haard
Ja niets in 't leven is mij zoveel nader
Die oude klok zij is mij zoveel waard

Ben ik van huis voor dagen of voor weken
Is't bij m'n thuis komst eenzaam om mij heen
Maar komt haar stem die stilte weer verbreken
Dan voel ik mij niet meer zo gans alleen
Van wat mij lief was is mij niets gebleven
'k Sta nu aan het einde van mijn levensbaan
En komt voor mij het afscheid van 't leven
Zal ook die klok m'n uur van scheiden slaan

Wanneer ik in de schemer zit te staren
Vertelt die klok mij vaak uit vroeger tijd
Toen wij als kind nog bij onz' ouders waren
En samen leefden zonder haat en nijd
Dan zie ik weer m'n moeder en m'n vader
En al m'n broers en zusters om den haard
Ja niets in 't leven is mij zoveel nader
Die oude klok zij is mij zoveel waard