Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De ooievaar komt

Tekst: M. Biemans - Muziek: A. de Laat

In een klas met kleine kleuters
Kakelende door elkaar
Want 't was nog geen negen ure
Zeiden ze dra tot elkaar:
'Wat heb jij nu op je boot'ram?'
'Ik een eitje, Ik heb worst'
'En ik heb beschuit met muisjes'
Zei de kleine Lies van Dorst

De juffrouw in de klas gekomen
Zag toen Lies al peuz'lend staan
'Lies wat ben je weer aan 't snoepen?
Wacht tot 12 uur voortaan'
'Juf, de ooievaar moet komen
'k Heb beschuit met muisjes nou
Stien die zou mij komen halen
Als de ooievaar komen zou'

Lies lette niet op de lessen
Van de maag're schooljuffrouw
Zat met kleine Ans te kletsen
Wat de ooievaar brengen zou
Of een broertje, of een zusje
't Was haar alles even wel
Angstig zat ze maar te luist'ren
Naar het kling'len van de bel

'Lies, krijg je hoedje en je mantel'
Zei juf, met tranen in haar oog
'Je kunt naar huis, Stien staat te wachten'
Kleine Lies, ze sprong omhoog
'Is 't een broertje, is 't een zusje?'
'Neen', zei toen de juf bedeesd
'Maar hoe kan dat nu?' zei Liesje
'Dan is d' ooievaar niet geweest!'

Veertien daag zijn nauw verlopen
Toen zei Lies weer: 'Dag juffrouw'
Kwam ze weer voor 't eerst naar school toe
Kleine Lies, was in de rouw
'Was d' ooievaar maar weggebleven'
Zo klonk huilende haar beê
'Hij bracht geen broertje, ook geen zusje
Maar hij nam Mamaatje mee!'