Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De onbedachtzaamheid

Tekst: H. van Alphen

Zie Keesje! deze doode mug
Vloog nog, zooeven blij en vlug,
Maar 't is door onbedachtzaamheid,
Dat zij nu dood op tafel leit.

Zij had in het kaarslicht zulk een zin,
En vloog er onvoorzichtig in.
Nu ligt zij daar; maar 't is te laat!
Er is voor 't mugje nu geen raad.
Zij werd bedrogen door den schijn.

O! laat ons dit tot leering zijn,
Dat, eer men iets gewichtigs doet,
Men zich wat lang bedenken moet.
Eén uur van onbedachtzaamheid
Kan maken, dat men weken schreit.