Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De krepelaar

De krepelaar ging wand'len
En hij nam er Ballotje mee.
Hij kocht een pond amand'len
En hij deelde Ballotje mee.
Ballotje van de bale,
Ballotje van de schale,
Ballotje van de steê,
Bombardee, en ze loech* er mee.

* lachte