Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De kleinste

Tekst: J.P. Heije - Muziek: J. Beltjens

In 't groene dal, in 't stille dal,
Waar kleine bloempjes groeien,
Daar ruischt een blanke waterval,
En druppels spatten overal,
Om ieder bloempje te besproeien,
Ook 't kleinste,
Om ieder bloempje te besproeien,
Ook 't kleinste!

En boven op der heuv'len spits,
Waar forsche boomen groeien,
Daar zweept de stormvlaag fel en bits,
Daar treft de rosse bliksemflits,
En splijt, bij 't daav'rend onweerloeien
Den grootste,
En splijt, bij 't daav'rend onweerloeien
Den grootste!

Omhoog, omlaag, op berg en dal,
Ben 'k in de hand des Heeren!
Toch kies ik, als ik kiezen zal,
Mijn stille plek, mijn waterval;
Toch blijf ik steeds naar mijn begeeren
De kleinste,
Toch blijf ik steeds naar mijn begeeren
De kleinste!