Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De ketel en de koffiepot

Tekst: W. Peekema

Vuurtje stook! Ketel kook!
Moe wil koffie schenken;
't Water moet goed kokend zijn,
Daar moet ik aan denken.
Boontje klein, jij moet fijn!
'k Zal den molen halen;
Dapper wil ik dan voor Moe
't Bruine boontje malen.

Opgepast, kleine gast,
Mors niet uit het laadje;
Jij moet wat voorzichtig zijn,
Anders knort Mamaatje.
Alles klaar? Toe dan maar;
'k Zal den filter vullen.
Wat zal straks je lieve Pa
Van dat kopje smullen!