Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De gevallen kameraad

Ik had een wapenbroeder,
Geen dierbaarder dan hij!
De trom riep ons ten strijde,
Hij ging aan mijne zijde,
Wij liepen zij aan zij.
Wij liepen zij aan zij.

Een kogel kwam gevlogen!
Wien trof hij: hem of mij?
Ach, hij moest 't leven boeten!
Daar lag hij aan mijn voeten,
Als waar 't een deel van mij!
Als waar 't een deel van mij!

Hij wil de hand mij reiken,
Terwijl ik juist weêr laad -
Geen hand kan ik U geven,
Maar blijf in 't eeuwig leven
Mijn trouwe kameraad!
Mijn trouwe kameraad!