Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De fiere pinksterblom

Uit: Terschellinger volksleven door Jaap Kunst

Hier is onze fiere pinksterblom
En ik zou hem zo graag eens wezen!
Met zijn groene kransen op het hoofd
en met zijn klinkende bellen.
Recht is recht, krom is krom!
Belief je wat te geven voor de fiere pinksterblom?
Want de fiere pinksterblom moet voort!

Boer, ik vraag je voor de laatste keer:
Heb je soms nog takkenbossen?
In het donker stoken wij het vuur,
Dat fikt, dat vlamt en dat knettert.
Vuur en vlam, rook en smook.
Zeg, danst misschien jouw mooie Trieneke deze avond ook
Met de fiere pinksterblom in 't rond?