Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De dominee van Urk

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen
verzameld door Dr. J. van Vloten

De dominee van Urk,
Die zou op Schokland preêken,
Door 't razen van de zee,
Had hij zijn tekst vergeten.

O, oven, o oven!
Bak onder, bak boven,
Bak plat, bak rond;
Bak alle menschen naar den mond.