Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De brave moeder

Tekst: L. Meijer

Zachtjes vlood de ranke boot,
Over 't water in de vijver:
En der kind'ren pret was groot;
Bij die moederlijke ijver,
Ziet al roeijende ongestoord,
Glijdt het bootje rustig voort.

Maar Annetje zat niet stil,
En wat ook Mama haar zeide,
't Scheen, zij had daartoe geen wil.
Doch, hoort wat haar nu verbeidde
Toen zij weer aan 't schom'len was,
Viel zij in den kouden plas.
Moeder sprong haar achterna,
Kende geen gevaar of vreezen,
En zij redde Annetje dra,
Die nooit weer zoo stout zou wezen.
Daarom kind'ren weest bedaard,
Als gij in den vijver vaart.