Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De boer en de gansjes

Uit: Onze Kinderversjes van Vroeger en Nu
verzameld door S. Abramsz

Drie gansjes kuierden blij in de wei
En riepen van gakkerdegak.
Toen kwam er een boertjen op klompen voorbij,
Die bromde: "Toe, houdt je gemak!"
De gansjes die riepen: "We zijn er zoo blij!
De lucht is zoo blauw en zoo groen is de wei
En hoe je nu ook moogt praten,
We kunnen het zingen niet laten!"

Wat werd er dat boertje toen vreeselijk boos!
Hij zei: "Wel sapperdekriek!
Noem jullie dat zingen? Het is me wat moois ...
Och, och, wat een fijne muziek!"
Toen lachten de gansjes het boertje wat uit
En riepen: "Jij geeft voor ons zingen geen duit?
Maar 't is toch beter dan brommen
Want brommen is goed voor de dommen!"