Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Dansliedje 2

Tekst: M. Koenen - Muziek: J. Reckers

Op meisjes, in den rondedans,
nu weeft een bonten bloemenkrans
en slingert in de rijen.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is zoo groot verblijen.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is zoo groot verblijen.

Op meisjes, zingt een blijde wijs
de wereld is een paradijs
wij dansen en wij zweven.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is een vroolijk leven.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is een vroolijk leven.

Op menschen, zingt en danst als wij
Komt, sluit u in de bonte rij
en zingt langs alle wegen.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is een groote zegen.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is een groote zegen.