Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Daar was een boertje van Westveen

Uit: collectie volks- en kinderliederen van Nynke van Hichtum

Daar was een boertje van Westveen,
En een boertje van Hazerswouw,
Die hadden een kalfje dat ziek was
En daarom droegen zij rouw.

Ik zeide wel Jaapje kom schrei niet,
Het kalfje is ziek en bijt niet,
Het kalfje met zijn bonten rok,
Lei 's morgens dood in 't hok, hok, hok.