Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Constantineke

Constantineke
Constantijne
Doe je flanelleke-delleke-toe
Geef het florelleke
Roze florijne
Kie-ka-ka-roe zei de blauwe kakatoe
Poef zei de appelpoes
Pimpelare-pompelmoes
Pief zei de perelaar
Hap zei de koe
Constantineke
Constantijne
Doe je flanelleke-delleke-toe