Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Bruilofts ABC

A is de aanhef van 't bruilofts ABC
En B dat is het bruidspaar, heel gelukkig en tevree
De C is onz' conclusie, Uw prima huw'lijksband
Met D gaat hier de deugd steeds hand in hand.

Hulde brengen wij aan U, nu bruiloftspaar
Met de wens nog menig, menig jaar
En dat voorspoed U getwee omringen mag
Altijd na dee'z feestelijke dag.

De E dat is eenparig, door U altijd getoond
De F is de familie, die U hiervoor nu beloond
De G dat zijn de gasten met U nu saam vereend
En H de hart'lijkheid, zo welgemeend.

Hulde brengen wij aan U, nu bruiloftspaar
Met de wens nog menig, menig jaar
En dat voorspoed U getwee omringen mag
Altijd na dee'z feestelijke dag.

I is idealisme wat ieder met zich draagt
De J is het jolijt wat men ontvangt, hier ongevraagd
De K dat zijn de kussen hier rijk'lijk uitgedeeld
En L de liefde die Uw harten streelt.

Hulde brengen wij aan U, nu bruiloftspaar
Met de wens nog menig, menig jaar
En dat voorspoed U getwee omringen mag
Altijd na dee'z feestelijke dag.

De M is het menu hier, wat wordt gepresenteerd
De N de nagerechten waar beslist niets aan mankeert
De O is het onthalen, wat U, ons bruidspaar doet
De P onz' plicht van dank, U doet het goed.

Hulde brengen wij aan U, nu bruiloftspaar
Met de wens nog menig, menig jaar
En dat voorspoed U getwee omringen mag
Altijd na dee'z feestelijke dag.

De Q dat is Qui-vive wat bij het bruidspaar past
De R is het respect voor U, van ons ja dat staat vast
De S is sympathie toch, die U voor ieder heeft
De T is trouw, die gij elkander geeft.

Hulde brengen wij aan U, nu bruiloftspaar
Met de wens nog menig, menig jaar
En dat voorspoed U getwee omringen mag
Altijd na dee'z feestelijke dag.

De U dat is de unie, of wel Uw echt'lijk pact
De V dat is de vreugde die ge beiden houdt intact
De W dat is de welvaart, zij krone steeds Uw huis
De X xantippe dat hoort hier niet thuis.

Hulde brengen wij aan U, nu bruiloftspaar
Met de wens nog menig, menig jaar
En dat voorspoed U getwee omringen mag
Altijd na dee'z feestelijke dag.

De IJ dat is de ijver, hetgeen U beiden siert
De Z dat is de zegen van dit feest dat U nu viert
A A is arbeid adelt, B B bruigom en bruid
Het beste U gewenst nog als besluit.