Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Bom, bam, de klokken luiden

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen
Verzameld door J. van Vloten

Bom, bam, de klokken luiden;
Wat zou dat beduiden?
Een doode man,
Die niet meer spreken of loopen kan
We zullen hem gaan begraven.
Al op de Delftsche haven,
Al onder den wijden kerksteen,
Daar ligt Duimpje zonder been.