Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Bloeiende boomen

De boomen dragen bloesems,
Die geuren wonderzoet,
En zwermen nijv're bijtjes
Doen zich er aan te goed.

Ook wespen, vlinders, hommels,
Maken het feestmaal mee,
Ze zoemen en ze brommen
Gelukkig en tevree.

Ziet, elke bloesem draagt haast
Een kleinen lentegast,
De twijgen zachtjes buigen
Onder hun dubb'le last.