Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Blijheidslied

Tekst: T. Sevens - Muziek: K. Mestdagh

De beiaard zingt zoo schoon hij kan,
De vreugde heerscht alom.
Met bloemen kroont de vrouw haar man,
De bruid haar bruidegom.
De vogel kweelt zoo hel en blij,
Het windje speelt zoo vrij.
En vrij en blij, ons volk ter eer
Is Vlaand'ren nu weer,
En vrij en blij is Vlaand'ren nu weer.
Men strooie kruid en palmen uit
Bij zang en klank.
Hou eeuwig stand
o Heilig Vaderland.

Het schelle boven veld en woud
En over land en zee,
Genot en heil aan jong en oud,
Aan allen vreugd en vree!