Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Beukenootjes

Er tjilpte in het beukebos
Een vogeltje heel luid!
Het zong en sprong van tak tot tak
En zond z'n boodschap uit:
"Wiet wiet! Vlug broertjes zegt het rond,
Er liggen nootjes op de grond!"

Er kwamen ook wat kinderen,
Die juichten: "O, wat fijn!
'k Geloof, dat er dit jaar alweer
Méér beukenootjes zijn!"
Ze dansten vrolijk hand in hand,
En vulden vlug hun grote mand!

De mooie oude beukeboom
Keek heel trots naar omlaag,
En dacht: "Mijn hout is erg gezocht,
Mijn vruchten heeft men graag...
Is dat niet fijn?" En heel tevreê
Strooide hij nootjes naar beneê!