Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Besje

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen,
verzameld door Dr. J. van Vloten

Besje keek in 't knekelhuis
En zei, wat is de mensch,
Die langer leeft dan hij dagen heeft?

Bobbelebom zei Besje.
En ze dronk eens uit haar fleschje.
En 't fleschje dat was lens.