Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Bergen gaan wij beklimmen

Bergen gaan wij beklimmen,
Tot op de verste top!
Opwaarts naar de kimmen
Hoger en hoger op!
Luist'ren vanwaar de stormwind bruist
Kijken wat achter de bergen huist
Wat is de wereld wijd
Wat is de wereld wijd!

Schuimende waat'ren ontspringen
Stromen naar 't diepe dal
Hoor ze bruisen en zingen
Klateren overal!
Koel is het water, dat spuit uit de bron
Heerlijk het strelen en koesteren der zon
Wat is de wereld wijd
Wat is de wereld wijd!

Stijgt er uit diepe dalen
Statig en stil de nacht
Brengen manestralen
Elfen en dwergen zacht.
Dempt nu de schreden
de stappen in 't bos.
Vleien w' ons neder en rusten in 't mos
Wat is de wereld wijd
Wat is de wereld wijd!